Certifikat

Vi är IP-certifierade!

IP är en oberoende standard för certifiering av livsmedelssäkerhet, djuromsorg och miljöansvar för företag inom livsmedels- och prydnadsväxtbranschen. Certifikatet garanterar att vi har en kvalitetssäkrad produktion med inriktning på livsmedelssäkerhet, HACCP, hygien, spårbarhet och märkning.